Udgivet ons d. 20. maj 2020, kl. 10:53

Med virkning fra Kristi himmelfartsdag vil der igen blive afholdt højmesser i Frederiksberg Kirke og Frederiksberg Slotskirke og aftengudstjenester og kort gudstjeneste om fredagen i Frederiksberg Kirke. Der er endvidere med virkning fra 18. maj 2020 fremkommet nye retningslinjer for afholdelse af de øvrige kirkelige handlinger. Det er meget glædeligt, at vi på denne måde kan påbegynde en normalisering af det kirkelige liv i Frederiksberg Sogn.

I de retningslinjer, som vi har modtaget fra myndighederne, for genåbningen af kirkerne indgår både et arealkrav og afstandskrav, der gør, at vi i en tid frem må begrænse antallet af deltagere ved de kirkelige handlinger. Med henblik på at sikre, at genåbningen af kirkerne sker på forsvarlig vis, vil kirketjenerne tælle antallet af deltagere ved indgangen og være forpligtet til ikke at lukke flere ind end det tilladte maksimum. Vi håber på menighedens forståelse herfor, og at man vil tage godt imod de råd og vejledninger, som kirketjenerne og de øvrige kirkelige medarbejdere kommer med undervejs i de kirkelige handlinger. 

I begge kirker vil højmesserne indtil videre vil være uden altergang og dåb. Nadveren til fredagsaltergang afholdes kontinuerligt og med god afstand, og absolution foregår uden håndspålæggelse, stående fra sin plads. Der vil ved alle kirkelige handlinger blive uddelt salmeblade, da salmebøgerne ikke må anvendes.

Højmesser, aftengudstjenester og kort fredagsgudstjeneste i Frederiksberg Kirke 
Der må maksimalt deltage 70 personer fordelt med 50 personer på kirkegulvet og 20 personer på de to pulpiturer. Menigheden anmodes om at medvirke til at sikre, at der afholdes 2 meters afstand til de andre deltagere. Dog må nært forbundne – eksempelvis par og forældre med børn – gerne sidde tættere på hinanden.

Højmesser i Frederiksberg Slotskirke
Der må maksimalt deltage 32 personer fordelt med 26 personer på kirkegulvet og 6 personer på pulpituret. Også her skal vi bede om meninghedens medvirken til at overholde afstandskravet som ovenfor beskrevet.

Dåbsgudstjenester fra mandag den 18. maj
Da der ikke afholdes dåb i højmesserne, kan der i stedet gives mulighed for dåbsgudstjenester i forlængelse af højmessen kl. 12.00. Det maksimale antal gæster til dåb er 23 pr. dåbsbarn i Frederiksberg Kirke og 16 pr. dåbsbarn i Frederiksberg Slotskirke.

Bisættelser og begravelser fra mandag den 18. maj
Fra den 18. maj kan bisættelser og begravelser afholdes med samme antal deltagere som ved højmesser og gudstjenester (70 i Frederiksberg Kirke, 32 i Frederiksberg Slotskirke). På kirkegården gælder forsamlingsforbuddet ikke, og der vil derfor være mulighed for, at flere slutter sig til begravelsen/bisættelsen, når kisten efter ceremonien kører afsted i rustvognen, eller når kisten sænkes ned i gravstedet efterfulgt af jordpåkastelsen. Anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd bør dog overholdes.

Øvrige menighedsaktiviteter
Vi har forståelse for, at det er et stort ønske fra mange i menigheden også at få genåbnet de øvrige aktiviteter i sognet, herunder bl.a. Tirsdagstræf og Lørdagscafeen. Myndighederne har imidlertid anbefalet os at være meget tilbageholdende og forsigtige med at genåbne disse aktiviteter og har herunder opstillet en række krav, der skal være opfyldt, og disse er vanskeligt forenelige med karakteren af disse aktiviteter. Vi vender tilbage, når vi har fået afklaret mulighederne og har en præcis idé om tidshorisonten for genåbningen af disse aktiviteter. 

Genåbning med omtanke
I Frederiksberg Sogn ønsker vi, at alle kan føle sig trygge, når de deltager i kirkelige aktiviteter. Derfor vil vi bede om, at alle, der har udvist symptomer på COVID-19 i de seneste 48 timer, bliver hjemme.

Vi glæder os til at se jer!

De bedste hilsner fra alle os i Frederiksberg Sogn

Kategorier AKTUELT