Steen Leffers (formand)
mail: steen.leffers@mail.dk 


 

Louise Susanne Winther (næstformand)

 

Elsebeth Otto Nilsen (kontaktperson)
 

Finn Claus Henriksen
 

Kirstine Haugaard Nielsen (kasserer)
 

Jannik Beyer

Else Noack
 

Kirstine Vangsgaard Jørgenssen

 

Birte Lindstrøm
 

Kim Røssell
 

Karsten Bundgaard (kirkeværge)
 

Helle Høiby
 

Torben Salomon

 

Ebbe Asserborg

 

 

 

Knud Pødenphant

 

 

 

 

 

Samtlige præster er ligeledes medlemmer af menighedsrådet - deres kontaktoplysninger findes her.

Menighedsrådsmøder er offentlige og afholdes generelt én gang om måneden eksklusiv juli og dec. Dagsorden og referater ses under Menighedsrådet.