Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Vielser og velsignelser

Vielser og velsignelser i Frederiksberg Kirke og Frederiksberg Slotskirke

I kan blive gift i folkekirken, når I begge eller en af jer er medlem. 

 

 

 

 

 

Du kan blive viet i Frederiksberg Kirke eller Frederiksberg Slotskirke, hvis du:

  • bor i Frederiksberg Sogn (check din adresse her)
  • tidligere har haft bopæl i Frederiksberg Sogn
  • har nære pårørende, der bor i sognet (forældre, søskendeog/eller børn)
  • har forældre, søskende eller børn begravet på en kirkegård i sognet
  • har været officer på Hærens Officerskolen

Ønsker du at tale med Frederiksberg Sogn om vielse eller velsignelse eller skulle du være i tvivl, om du har tilknytning, så skal du ringe til os på kirkekontoret på telefon 3321 3937.  Vi behandler desværre ikke forespørgsler via e-mail.

Kirkebryllup er tro, håb og kærlighed

Et kirkebryllup er både vielse og velsignelse af et par. Ved brylluppet siger parret ja til at leve sammen som ægtepar og til at elske og ære hinanden.

Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et bryllup i kirken foregår som en gudstjeneste med bønner, salmer, bibellæsninger, en vielsestale og velsignelsen. Et kirkebryllup handler altså også om kristen tro, håb og kærlighed.

I kirken bruger vi store ord om kærligheden. I bønnerne beder vi Gud om at styrke og bevare kærligheden mellem de to, som er blevet gift. Og vi takker for Guds kærlighed til os og for kærligheden mellem os.

Musik til brylluppet

I kan selv være med til at vælge, hvilke salmer der skal synges til jeres bryllup. Salmerne aftales med præsten inden brylluppet. I Salmebogen er der en række forskellige bryllupssalmer, som I kan vælge imellem. Mange par vælger også, at der skal synges en morgensalme eller en årstidssalme til brylluppet. Måske er der en af jer, som har en særlig yndlingssalme, I gerne vil have sunget til jeres bryllup. Og skal I giftes omkring påske, pinse eller juletid, så er der også mange højtidssalmer at vælge imellem. Du kan høre eksempler på salmer til vielser her.

Mange har særlige musikønsker. Bryllupsmusikken i Frederiksberg Kirke og Frederiksberg Slotskirke kan du få et overblik over her.

Vielse udenfor kirkens rum

Drømmer I om at blive viet på et sted, som betyder noget særligt for jer? Eller vil I gerne vies i jeres have eller hjem? Hvis I har en særlig tilknytning til et sted, og præsten kan godkende det, kan vielsen foregå uden for kirken. 

Selvom brylluppet foregår i det fri eller måske hjemme hos jer selv, så anvendes det samme vielsesritual som ved et kirkebryllup. Det vil altså være en højtidelighed med salmer, bibellæsninger, velsignelsen og tale til brudeparret.

Ønsker I at blive gift i Frederiksberg Have, skal I kontakte Slots- og Kulturstyrelsen

Det skal I huske

Når I skal giftes, er der en del at huske. I skal aftale brylluppet med kirken, have en prøvelsesattest og beslutte, hvad I fremover vil hedde.

Ønsker du at tale med Frederiksberg Sogn om vielse eller velsignelse, kontakt da kirkekontoret. I vil derefter få tilsendt en vielsesaftale, som bl.a. skal indeholde navn og adresse på to vidner til vielsen, m.m. 

Samtale med præsten

Alle brudepar taler med præsten før deres kirkebryllup. I vælger salmer sammen med præsten og drøfter alt det praktiske i forbindelse med vielsen. Præsten forbereder vielsestalen ud fra jeres samtale. 

Blomsterne

Hvis I ønsker blomster i stolerækkerne i Frederiksberg Slotskirke, skal I leverer dem senest kl. 12.00 på dagen eller senest 1 time inden vielsen med navn og tidspunkt for vielsen. Blomsterne skal passe til 28 (eller i hver anden = 16) små glasvaser / reagensglasform (højde 10 cm - diameter 4 cm). Desuden har vi to cylinderformet altervaser (højde 25 cm - diameter 10 cm). Buketterne skal leveres færdigbundne.

Hvis I ønsker blomster i stolerækkerne i Frederiksberg Kirke, skal I selv levere dem senest kl. 12.00 på dagen eller senest 1 time inden vielsen med navn og tidspunkt for vielsen. Blomsterne skal passe til 20 ”kræmmerhuse” i metal (højde 18 cm - diameter 15 cm). Desuden har vi to cylinderformet altervaser (højde 25 cm - diameter 15 cm). Buketterne skal leveres færdigbundne.

Parkering

Der er begrænset parkering i Slotsgården ved Frederiksberg Slotskirke. Vær opmærksom på, og informer jeres gæster om, at der kun er parkeringsmulighed i Slotsgården under selve vielsen/velsignelsen. Der er altså ikke mulighed for parkering efterfølgende. 

Du kan parkere gratis i to timer de fleste steder på Frederiksberg. Vil du parkere i længere tid, skal du købe parkeringslicens eller parkeringsbillet. 

Foto og video

Husk, det er ikke tilladt at fotografere eller foretage videooptagelser i Frederiksberg Slotskirke eller Frederiksberg Kirke.

Andet

Desuden er det ikke tilladt at kaste ris, fuglefrø, rosenblade eller andet.